Semco Style Organisatie-Selfie

Het Semco Style Insitute heeft op basis van zijn framework een organisatiescan ontwikkeld om organisaties en teams zelforganisatie te implementeren: de Semco Style Organisatie-Selfie. Deze tool geeft individuen, teams en hun organisatie inzicht in de mate van volwassenheid op het gebied van zelforganisatie. De Selfie identificeert aspecten waar ruimte voor verbetering is en geeft medewerkers een gemeenschappelijke taal en inzichten die het eenvoudiger maken om te veranderen.

Hoe werkt de Selfie?

De Organisatie-Selfie is een statistisch gevalideerde tool die teams in staat stelt om zelfsturend hun eigen ontwikkelproces vorm te geven. De tool bestaat uit een vragenlijst mett 45 zorgvuldig samengestelde meerkeuzevragen. Deze vragen zijn gekoppeld aan het Semco Style framework van 5 principes en 15 pilaren. Alle deelnemers ontvangen een persoonlijk rapport met op hun antwoorden gebaseerde praktische tips. Daarnaast wordt voor elk team een teamrapportage opgeleverd die de overeenkomsten en verschillen binnen het team in kaart brengt. In een teamsessie worden de rapportages besproken en vervolgstappen gepland.

Individuele rapportage

Het individuele rapport biedt laat deelnemers zien hoe zij naar hun team en organisatie kijken met betrekking tot zelforganisatie. Het persoonlijke rapport maakt duidelijk welke randvoorwaarden nodig zijn om zelforganisatie binnen het eigen team tot een succes te maken. Het bevat handige tips om positief aan bij te dragen aan de ontwikkeling van zelforganisatie op een manier die bij de persoon past.

Teamrapport

Het teamrapport maakt inzichtelijk in hoeverre bij het betreffende team de randvoorwaarden voor zelforganisatie aanwezig zijn. Scores van teamleden worden idealiter zichtbaar gemaakt. Juist de verschillen in beleving vormen een voedingsbodem voor een goed gesprek.

Het gebruik van de Organisatie-Selfie stelt teams in staat om zelf een routekaart naar zelforganisatie vorm te geven.  Deze verantwoordelijkheid en vrijheid liggen bij het team. Zo past het gebruik van de Selfie al bij het doel van zelforganisatie.

Meer weten?

Wil je onderzoeken hoe de Organisatie-Selfie ook jouw bedrijf kan helpen om meer zelforganiserend te worden, of wil je direct een offerte aanvragen? Vul het formulier op deze pagina in en we nemen binnen een werkdag contact met je op.

Vertel me meer