We bieden trainingsprogramma’s aan voor consultants, interim-managers, changemakers en ondernemingen die een ‘Semco Style’ werkplek willen creëren.

We doen dit omdat we iedereen in staat willen stellen om productief en met voldoening te werken en een gezonde balans te vinden tussen werk en privé. En tegelijkertijd willen we bedrijven op weg helpen naar duurzame winstgevendheid.

Semco Style-organisaties maken dit mogelijk door wijselijk rond de mens te organiseren in plaats van slim rond structuren en procedures. Ze behandelen medewerkers als volwassenen, stellen mensen boven bedrijfspraktijken en zien vrijheid en eigenbelang als de basis voor een collectieve koers. Semco Style organisaties blijken in de praktijk beter te presteren dan traditionele organisaties.

Het Semco Style Institute is opgericht door drie Nederlandse ondernemers met een onderwijs- en consulting-achtergrond, in samenwerking met Ricardo Semler, op wiens filosofie Semco Style is gebaseerd. Semco is het Braziliaanse bedrijf waar Semler voor het eerst met succes zijn revolutionaire ideeën toepaste. Onze programma’s zijn volledig ontwikkeld in samenwerking met Ricardo Semler en zijn team, de Semco Style Guardians.

Het Semco Style Institute is sinds mei 2016 in Nederland actief. We werken samen met nationale en internationale partners om de programma’s van het Semco Style Institute in andere landen te introduceren en een internationaal netwerk van Semco Style Certified Consultants op te zetten.

De oorsprong van Semco Style

Semco Style zag het licht in 1980, toen de 21-jarige Ricardo Semler de Semco Group, een fabrikant van industriële mixers en pompen, van zijn vader overnam. Op zijn eerste werkdag ontsloeg hij 60 procent van alle topmanagers. Daarop bleef hij het bedrijf democratiseren en zette hij de bedrijfshiërarchie op zijn kop door zoveel mogelijk beslissingsvermogen aan het personeel over te dragen . In twintig jaar tijd breidde hij het personeelsbestand uit van 90 naar 3.000 werknemers en zorgde hij voor een groei van de jaaromzet van 4 miljoen dollar tot 212 miljoen dollar, bij een personeelsverloop van slechts 2%.

De Semco Group heeft zich inmiddels ontwikkeld tot Semco Partners, dat buitenlandse bedrijven helpt om hun vleugels uit te slaan naar de Braziliaanse markt. Semco Partners hanteert hiervoor een geavanceerd joint-venturemodel dat de Semco Style managementpraktijken combineert met de expertise en het productaanbod van partners.

De toepassing van Semco Style binnen de nieuwe bedrijven heeft tot dusver geresulteerd in een interne-opbrengstvoet (IRR) van 46,5%. Dit bewijst dat bedrijven die Semco Style toepassen effectiever, winstgevender en flexibeler zijn en kunnen bogen op een hogere klantentevredenheid en gelukkiger collega’s.

Wat is Semco Style, en wat is het niet?

In de loop der jaren heeft Semler zijn managementaanpak verfijnd en versterkt met een theoretische basis. Dit heeft geresulteerd in de ‘Semco Style’ organisatiemethodiek. Semco Style is gebaseerd op vijf sleutelprincipes die de basis vormen van circa 30 managementprogramma’s en ruim 100 krachtige bedrijfspraktijken. Dit zijn:

  • Vertrouwen
  • Reductie van controle
  • Zelfmanagement
  • Extreme stakeholder alignment
  • Creatieve innovatie

Deze sleutelprincipes omvatten veel meer dan zelfbestuur. En ze zijn onderling afhankelijk: als één principe uit de optelsom wordt verwijderd, verliezen de andere principes aan relevantie.

Semco Style is geen recept dat je klakkeloos moet volgen. Het is geen onwrikbaar dogma. Semco Style is het resultaat van vallen en opstaan, van een paar stappen vooruit doen en een paar stappen terug. Het is bedoeld om voor onbepaalde tijd werk in uitvoering te blijven.

Het Semco Style Institute wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Semco Style door het vormen van een gemeenschap van Certified Consultants en Semco Style Change Makers die van elkaar kunnen leren.

Samen creëren we organisaties die in staat zijn om zichzelf voortdurend met succes te transformeren en wier medewerkers er elke dag naar uitzien om aan het werk te gaan.

Doe mee met het Semco Style Institute...

... en ontsluit het aanpassingsvermogen, het prestatievermogen en het ondernemerschap dat in elke werknemer schuilt. Neem contact met ons op of meld je aan voor een van onze trainingsprogramma’s en evenementen.

 

knop

Hoe kunnen we je helpen?