Van een groep mensen naar een zelfsturend team: Elf manieren om te bouwen en ontwikkelen

Van een groep mensen naar een zelfsturend team: Elf manieren om te bouwen en ontwikkelen

Love!
Koen de Boer
5x loved!

In organisaties die met zelfsturing werken zijn het de teams waar het primair om gaat. Maar hoe bouw je nou stevige teams? De kern is dat teams zelf hun eigen beslissingen kunnen gaan nemen en daarmee autonoom gaan handelen. Dit  artikel is onderverdeeld in twee delen. Allereerst zetten wij uiteen hoe je een solide team bouwt vanuit een organisatiedesign-perspectief en vervolgens gaan we dieper in op hoe teams zich gaandeweg kunnen ontwikkelen.

Management in zelfsturing: meer nodig dan ooit

Management in zelfsturing: meer nodig dan ooit

Love!
Koen de Boer
9x loved!

Stop met het oplossen van andermans problemen! Een veel gehoorde misvatting is dat zelfsturing management overbodig maakt. De behoefte aan afstemming en overzicht blijft in een organisatie echter bestaan. Sterker nog, de behoefte aan overzicht en afstemming wordt groter zodra teams en medewerkers zelfstandiger en krachtiger gaan opereren, maar wat ligt bij de nieuwe “manager” en wat bij het team? Wat kun je als manager nu beter wel en beter niet doen in zelforganisatie? En waarom is het zo belangrijk dat oud management zich committeert aan deze nieuwe vorm van management.     

Methoden om zelfsturing binnen organisaties te bevorderen

#Inspiratie #Semco Style Institute #Semco Style

Methoden om zelfsturing binnen organisaties te bevorderen

Love!
5x loved!

Veel organisaties en teams worstelen met de vraag hoe zelfmanagement en zelfsturing tot stand kunnen worden gebracht. In het artikel van Koen de Boer wordt ingegaan op de basisprincipes voor zelfmanagement van teams. Vanuit veranderkundig oogpunt wil ik daar belangrijke methodes aan toevoegen voor iedereen die leiding of begeleiding geeft aan een veranderproces. Daarbij draait het om de vraag waarom veel veranderingsprocessen zo moeizaam verlopen en hoe hier op een constructieve manier mee kan worden omgegaan.

Laad meer updates